Preces ArtEmbassy veikalosRīga
Cits
Artikuls. 47_A41018
Rīga
P. Kronbergs, 20.gs. sākums. Papīrs, akvarelis. 33x19 cm
€ 

115

Ziemas ainava
Herberts Mangolds
(1901-1978)
Artikuls. 47_A41017
Ziemas ainava
1935. Papīrs, akvarelis. 17x22 cm
€ 

92

История Росии в Портретахъ по Столетиямъ

Artikuls. 47_A41014
История Росии в Портретахъ по Столетиямъ
1903. Sankt-Pēterburga. типография Н.Н.Никитенко. 22x29 cm...
€ 

170

Inhalts= erzeichnik Rigaer amtliscehr Zages-Anzeigers(Рижский официальный дневный Указатель)

Artikuls. 47_A41012
Inhalts= erzeichnik Rigaer amtliscehr Zages-Anzeigers(Рижский официальный дневный Указатель)
1867. Vācu un krievu valodā. 30x25 cm
€ 

34

Изветсия комитета Шелководства императорскаго Москоскаго общества сельскаго хозяйтва

Artikuls. 47_A41010
Изветсия комитета Шелководства императорскаго Москоскаго общества сельскаго хозяйтва
1895. Maskava. 1.sējums, 5.izdevums. 35x27 cm
€ 

11

Ainava
Gvido Dīcmanis
(1895-1973)
Artikuls. 47_A40999
Ainava
Nīgrande (Šķieros), 1919. Papīrs, zīmulis. 18x27 cm
€ 

80

Mets šķīvim
Harijs Bobinskis
(1909-1967)
Artikuls. 47_A40998
Mets šķīvim "Puika"
20.gs. 30.g. Papīrs, akvarelis. 33.5x29 cm
€ 

172

Vasaras ainava
Elmārs Ābolkalns
(1898)
Artikuls. 47_A40997
Vasaras ainava
1930-ie g. Papīrs, akvarelis. 17x24 cm
€ 

34

Pievakarē (gleznots Apguldē)
Ernests Veilands
(1885-1963)
Artikuls. 47_A40996
Pievakarē (gleznots Apguldē)
1932. Kartons, eļļa. 38.5x50 cm
€ 

172

Vasaras ainava
Ansis Stunda
(1892-1976)
Artikuls. 47_A40993
Vasaras ainava
1932. Kartons, eļļa. 21.5x30 cm
€ 

69

Pilsētas ainava
Oto Mednis
(1925-1976)
Artikuls. 47_A40990
Pilsētas ainava
O. Mednis, 1971. Papīrs, pastelis. 50x35 cm
€ 

69

Čellista portrets
Cits
Artikuls. 47_A40989
Čellista portrets
F.Krauza. 20.gs. pirmā puse. Audekls, eļļa, kartons. 46x34 c...
€ 

69