Preces ArtEmbassy veikalos



Grāmata

Artikuls. 52_A47017
Grāmata "Elvīra Leja - Tuksneša augs"
1965. Dzejoļi 1962 - 1965. Tekstu salicis, iespiedis un iesē...
€ 

11

Grāmata

Artikuls. 52_A47016
Grāmata "Sāpju draudze"
1943. Rīga. "Tautas palīdzība". Iespiesta un brošēta Stadtdr...
€ 

11

Grāmata

Artikuls. 52_A47014
Grāmata "Vēju mezgli"
1962. Andrejs Johansons. "Daugava" apgāds. Printēts Zviedrij...
€ 

23

Grāmata

Artikuls. 52_A47013
Grāmata "Dālderu kalējs (mēra laiku stāsts)"
1958. Kārlis Ābele. "Salas" apgāds. Jura Dukura vāks un ilus...
€ 

40

Grāmata

Artikuls. 52_A47012
Grāmata "Ceļā uz Purgatoriju"
1953. Arveds Švābe. "Imanta" apgāds. Kopenhāgena. Ilustrējis...
€ 

51

Grāmata

Artikuls. 52_A47011
Grāmata "Bethovena Ziemassvētki"
1943. Emils Skujenieks. Izdevis Arvīds Sēļzemnieks. S. Vidbe...
€ 

11

Grāmata

Artikuls. 52_A47009
Grāmata "Dziesma par dzērvi"
1944. Elza Ķezbere. "Grāmatu draugs". Trešais iespiedums. Il...
€ 

7

Grāmata

Artikuls. 52_A47007
Grāmata "Tautas dziesmu literaturas biografija"
1938. Rīga. A. Ozols. Rediģējis Prof. L. Bērziņš. "Ramaves" ...
€ 

17

Grāmata

Artikuls. 52_A47006
Grāmata "Laikmetu ārdītāji"
1974. Konstantins Raudive. "Grāmatu draugs". 21x14 cm
€ 

19

Grāmata

Artikuls. 52_A47004
Grāmata "Tā lieta pati nekritīs (Amerikas piezīmes)"
1971. Uldis Ģērmanis. "Grāmatu draugs". Vāku zīmejis Harijs ...
€ 

11

Divas grāmatas

Artikuls. 52_A47000
Divas grāmatas "Latviešu Dziesmu svētki Trimdā 1946 - 1965", "Latviešu Dziesmu svētku vēsture 1864- 1940"
1) 1968. Valentīns Bērzkalns. "Grāmatu draugs". Vāku un titu...
€ 

115

Grāmata

Artikuls. 52_A46997
Grāmata "Pasakas"
1954. Hans Christians Andersens. Izraudzījusi un tulkojusi ...
€ 

13